مانا سیستم گلستان

7000 3422 017 

8000 3422 017 

3939 171 0911 

dc.jpg

دارای استحکام و مقاومت در مقابل زلزله

دارای ابعاد و وزن کم

 

ویژگی‌ها

ارائه دهنده انواع تابلو DC ورودی و خروجی و توزیع بصورت ایستاده و دیواری

استفاده از محصولات معتبر و برندهای معروف بازار

رعایت استانداردهای روز الکتریکی

دارای استحکام و مقاومت در مقابل زلزله

دارای ابعاد و وزن کم