مانا سیستم گلستان

7000 3422 017 

8000 3422 017 

3939 171 0911 

نیویو سوئیس Newave

newave

تولید کننده پیشرو و انحصاری یوپی اس های سه فاز ماژولار در دنیا با توانایی پارالل سازی نامحدود (n+1) با ماژولهای 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50، 100 کیلو ولت آمپر، و یو پی اس های (غیرماژولار) با توانهای 10 تا 500 کیلو ولت آمپر و بدون محدودیت در پارالل شدن.